Square root calculator - Finn kvadratroten av et tall

What is the square root?

The square root of a number is the number you need to multiply with itself to get the number you are looking for. Square root is written like this: √

The first ten whole square root numbers are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100.

Finn kvadratroten

Hva er kvadratroten av tall ?

Hvordan finne kvadratrot på kalkulatoren:

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Kvadratroten av 1:

Kvadratroten av 1 er 1 fordi 1 · 1 = 1 

Kvadratroten av 2:

Kvadratroten av 2 er 1.41 fordi 1.41 · 1.41 = 2

Kvadratroten av 3:

Kvadratroten av 3 er 1.73 fordi 1.73 · 1.73 = 3 

Kvadratroten av 4:

Kvadratroten av 4 er 2 fordi 2 · 2 = 4 

Kvadratroten av 5:

Kvadratroten av 5 er 2.24 fordi 2.24 · 2.24 = 5 

Kvadratroten av 6:

Kvadratroten av 6 er 2.45 fordi 2.45 · 2.45 = 6 

Kvadratroten av 7:

Kvadratroten av 7 er 2.65 fordi 2.65 · 2.65 = 7 

Kvadratroten av 8:

Kvadratroten av 8 er 2.83 fordi 2.83 · 2.83 = 8 

Kvadratroten av 9:

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3 · 3 = 9 

Kvadratroten av 10:

Kvadratroten av 10 er 3.16 fordi 3.16 · 3.16 = 10 

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer